De vennootschap

Thuisborg is een handelsnaam van Thuisborg Finance B.V.  Op 27 november 2015 werd de naam Izea Information B.V. per statutenwijziging veranderd in Thuisborg Finance B.V.

Izea Information B.V. werd in november 2004 opgericht voor het ontwerpen, bouwen en implementeren van software en het exploiteren van software licenties.
Vanaf oprichting is Izea Information B.V. actief geweest in het vervullen van een platformfunctie voor een groot aantal partijen actief in de exploitatie van onroerend goed en procesinstallaties binnen en buiten Nederland. Medio 2009 werd deze dienstverlening uitgebreid met modules voor onder meer relatiemanagement en content management systemen.

Tot 2012 had Izea Information B.V. als aandachtgebied online marketing, de verhandeling van producten via internet, veilingsystemen en crowdfunding, een en ander als ondersteunende werkgebieden bij de advisering over financiële producten en diensten. Medio 2015 is Izea Information B.V. als ‘slapende vennootschap’ onderdeel gebleven van de groep, waarin medio juni 2015 de werkzaamheden rondom Thuisborg werden ondergebrachten en de vennootschap dienovereenkomstig vernoemd werd.

De activiteiten van of voor Thuisborg gedurende juli 2014 t/m juni 2015 betroffen in hoofdzaak het:

  • vaststellen en ontwikkelen van het bedrijfsmodel;
  • opzetten van website, basisdocumentatie;
  • presentatie en marktonderzoek op de 65+ beurs Utrecht;
  • voeren van gesprekken met potentiële huizenzoekers naar aanleiding van de beurs en reacties zoals die via de site werden ontvangen.

Na bovengenoemde periode is Thuisborg gestart met het aantrekken van kapitaal middels de aanbieding en uitgifte van meerdere categorieën effecten onder de vrijstelling van/uitzondering op de Wft. Thuisborg heeft met name verder gewerkt aan het (door)ontwikkelen van het bedrijfsmodel (waaronder de ontwikkeling van het online handelsplatform ‘Borgplaats’), het optimaliseren van haar website en documentatie, marktonderzoek, het opsporen van en onderzoek naar te verzilveren onroerend goed en investeringen daarin, het uitbouwen van haar netwerk en haar (naams)bekendheid, alsmede het voeren van gesprekken met potentiële huizenverkopers en investeerders.

Met ingang van 1 juni 2015 werden Obligaties Serie I en Certificaten Serie I aangeboden. Vanaf 1 januari 2016 werd de inschrijvingsperiode gestart van de Obligaties Serie II. Voorts werd met ingang van 1 juni 2016 de inschrijvingsperiode gestart van de Certificaten Serie II. De aanbieding en uitgifte van deze vier effecten werd beëindigd per 1 juni 2017.

Met ingang van 1 juni 2017 werden twee nieuwe effecten aangeboden: Obligaties Serie III en Obligaties Serie IV.

 

Organogram

De betrokken (rechts-)personen waar Thuisborg deel van uitmaakt, zijn de volgende: