Zekerheid en Track Record

Wij kopen woningen aan voor een aankoopsom die veel lager is dan de marktwaarde.

Als uitgangspunt geldt dat Thuisborg maximaal 80% van de marktwaarde (afhankelijk van de gekozen aankoopformule en de persoonlijke wensen van de verkoper) zal investeren voor de aankoop van een hypotheekvrije woning.

Thuisborg doet slechts een beperkte aanbetaling op het onroerend goed dat zij in bezit krijgt. Het resterende bedrag wordt pas uitgekeerd bij doorverkoop van de woning, na afloop van de huurperiode en bij voldoende goed beheer en onderhoud daarvan. Via de calculator op de website kan een woningeigenaar/verkoper zelf zijn voorkeuren invullen, waaronder het te ontvangen bedrag bij verkoop van de woning, waarmee bijvoorbeeld de huurprijs kan worden berekend.

De woningen worden voorzien van een onafhankelijke taxatie, en waar nodig van een bouwkundige keuring. De huurder wordt vooraf gescreend op solvabiliteit, betalingsgedrag en wensen ten aanzien van de huur en aanpassing van de woning op individuele behoeften en mogelijkheden. De woningen worden ondergebracht in een aparte stichting, gescheiden van het vermogen en de resultaten van Thuisborg zelf.

Deze woningportefeuille vormt het de belangrijkste zekerheid voor terugbetaling van uw investering. Zie daarnaast ook het prospectus en de samenvatting daarvan, waarin een overzicht is opgenomen van de kasstroom die wij voor de komende jaren verwachten. Deze – positieve – cash flow zal naar verwachting ook gedurende de looptijd van uw investering ruim voldoende blijven om onze afspraken met u na te komen.

De directie en adviseurs van Thuisborg beschikken over tientallen jaren aan ervaring op het gebied van vastgoed project management, -beheer en –exploitatie. Wij volgen met Thuisborg bewezen concepten en werkwijzen die in de landen rondom Nederland al vele jaren standaard marktpraktijk zijn.