Wat doen wij

Onze producten en diensten zijn bedoeld voor Nederlandse particulieren en gekwalificeerde investeerders.

Wij kopen woningen aan en verhuren deze weer terug. Het vermogen in dit vastgoed komt dan weer ter beschikking  aan de eigenaren daarvan. Het vrijgekomen vermogen kan worden gebruikt om zelfstandig te blijven wonen, om familie of gezinsleden vooruit te helpen of voor fiscale vermogensplanning.

Onze producten zijn bedoeld voor investeerders die willen profiteren van de prijsontwikkeling op de Nederlandse particuliere woningmarkt. Met het aangetrokken vermogen worden hypotheekvrije, goed verkoopbare en langdurig verhuurde woningen aangekocht.

Onze diensten zijn gericht op een duurzame samenwerking tussen bewoners en eigenaren van vastgoed. Samen maken wij de transitie van zelfstandig wonen, naar huren en uiteindelijk naar doorverkoop van de woning. Samen maken we vooraf ook duidelijke afspraken over het beheer en het onderhoud daarvan tijden de huurperiode.

Daarnaast investeren wij in de verdere ontwikkeling van ‘verzilverd wonen’, in de begeleiding van de huizenbezitters en in onze website met alle daaraan gekoppelde dienstverlening. Door de ontwikkeling van een online platform en het matchen van kopers en verkopers van vastgoed biedt Thuisborg oplossingen voor de Nederlandse huizenmarkt. Bij al onze oplossingen zijn kwaliteit, vertrouwen veiligheid voor alle betrokkenen de basis van het ontwerp.


Onze visie

De blijvende veranderingen in de huizenmarkt inspireren ons om innovatieve oplossingen te ontwikkelen.

Onze dienstverlening bewijst dat we onafhankelijk van banken en de politiek echte oplossingen kunnen bieden voor de Nederlandse huizenmarkt. In een wereld waar online diensten persoonlijk contact steeds meer hebben vervangen zien wij juist de uitdaging deze te combineren.

Wij richten ons op een langjarige samenwerking, met huurders en met investeerders. Een veilige, ongestoorde bewoning voor onze huurders en een innovatieve, afgewogen investering voor onze deelnemers staan daarbij voorop.
Wij streven naar eerlijke, objectief vastgestelde aankoopprijzen voor woningen. De waarde ontwikkelingen van de woningen zullen in tijd bepaald worden door de prijsontwikkelingen en het beheer/onderhoud. Bij een gunstig verloop profiteert de woningverkoper daarvan mee. Daarmee zijn onze belangen ook op de lange termijn gelijk gericht.

Een gunstige verkoopprijs leidt alleen tot goede resultaten wanneer ook de huur maatschappelijk verantwoord is en steeds goed betaalbaar blijft. Dat vertaalt zich ook in een maximum maatschappelijk verantwoord rendement op onze investeringen. Deze zijn dan ook gemaximeerd voor de duur van de looptijd.