Met een investering in Thuisborg heeft u kans op een hoger rendement. Maar u kunt ook geconfronteerd worden met tegenvallende omstandigheden. Raadpleeg vooraf het prospectus op deze site voor een volledig overzicht van de belangrijkste opbrengsten, kosten en risico's en voor een specificatie daarvan.

Wanneer u investeert in onze bedrijfsactiviteiten – de aankoop en de exploitatie van vastgoed – dan loopt u meer risico dan wanneer u spaart via een bank. Omdat onze investeringen een vaste looptijd hebben zijn deze minder flexibel dan het sparen via een bank is. Wij adviseren dan ook altijd om een deel van uw vermogen op een spaarrekening te laten staan.

De voornaamste risico's die specifiek zijn voor het investeren in vastgoed zijn risico's ten aanzien van de aanwending van de inleg, de afhankelijkheid van personeel, de kans op vertraging in aan- of verkopen, tegenvallende ontwikkeling, beheer of onderhoud, calamiteiten of onverzekerde risico's en het risico vanwege de concentratie van activiteiten.

De voornaamste risico's die betrekking hebben op Thuisborg zelf zijn die van concurrentie met andere aanbieders, een debiteuren- en exploitatierisico, risico's met betrekking tot (transacties met) gelieerde partijen en algemene risico's voor wat betreft inflatie, rente en valuta, informatieverstrekking en fiscale ontwikkelingen.

Specifieke risico's vanwege onze financiële producten betreffen die van ontwikkeling-, marketing- en plaatsingsrisico, onjuiste taxaties, -keuringen of – (resultaats-)prognoses en budgetoverschrijdingen voor wat betreft verkoop- en exploitatieactiviteiten.