Uw zekerheid wordt gevormd door de kwaliteit van de woningen die wij aankopen en het onderhoud daarvan in de komende jaren. 

Wij investeren in hoofdzaak op basis van de volgende uitgangspunten:

 • Ten behoeve van de eigen portefeuille zoekt Thuisborg goed onderhouden woningen in populaire kernen, bij voorkeur die zijn aangewezen als groeilocatie en met een gebrek aan huurwoningen.
 • Thuisborg richt zich zelf met name op woningen van een eigenaar/verkoper waar geen hypotheek (meer) op gevestigd is of waarop reeds langer dan ca. 20 jaar een hypotheek gevestigd is (gevestigd vóór 1996, omdat vanaf 1 januari 1996 de aflossingsvrije hypotheek werd ingevoerd).
 • De woning mag niet door de verkoper/eigenaar (onder)verhuurd zijn aan een derde.
 • Het onroerend goed heeft een marktwaarde van tussen ca. EUR 200.000 en ca. EUR 500.000.
 • Het onroerend goed moet:
  • in een goede (onderhouds)toestand verkeren;
  • niet onderhoudsgevoelig zijn;
  • niet op een verkeerde locatie gelegen zijn;
  • een onafhankelijke taxatie hebben, en waar nodig een bouwkundige keuring;
  • in het algemeen aantrekkelijk zijn voor Thuisborg als eigenaar/verhuurder.
 • Een eigenaar/verkoper komt in aanmerking wanneer deze
  • bereid is om de woning te verkopen tegen een aanbetaling van tot maximaal 80% van de marktwaarde;
  • of diens partner als jongste bewoner tenminste 60 jaar is.
  • Minimale verhuurprijs: Thuisborg hanteert hierbij geen vast criterium.

Van deze uitgangspunten kan door Thuisborg worden afgeweken wanneer en voor zover dat belangrijk kan zijn voor verbetering van het rendement of voor verlaging van het risico.

Wij geloven in een voortdurende communicatie en afstemming met onze huurders. Samen onderhouden wij onze woningen, met liefde en met aandacht voor de specifieke woonsituaties en –wensen. Wij vragen om uw steun en vertrouwen om daarin met ons te participeren.